Leasing samochodu a VAT – zmiany od 1 kwietnia 2014

dodano: 1.04.2014

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa regulująca odliczenia VAT. Od tego momentu leasingobiorca samochodu może odliczyć 50 proc. VAT od opłat leasingowych. Jeżeli leasingowany samochód jest używany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej- wówczas można odliczyć 100 proc. VAT. Leasingobiorcy samochodów sprzed 1 kwietnia 2014 r. mogą pod pewnymi warunkami odliczać 100 proc. VAT.

Od 1 kwietnia 2014 r. do ustawy o VAT została wprowadzona definicja pojazdu samochodowego. Jest nim pojazd w myśl przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W przypadku tego typu pojazdów wprowadzono ograniczenie odliczenia VAT naliczonego. Mianowicie podatnicy użytkujący tego rodzaju samochody, w tym na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, mogą co do zasady odliczać 50% VAT naliczonego od wydatków z nimi związanych. Jeżeli jednak są to pojazdy związane wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika (leasingobiorcy), mogą oni odliczać 100% VAT naliczonego od opłat leasingowych oraz innych wydatków związanych z korzystaniem z leasingowanego samochodu.