Czy warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie GAP?

W przypadku szkody całkowitej na pojeździe odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń często jest niższe niż wartość zakupu, aktualna wartość rynkowa samochodu w leasingu czy wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty.

Rozwiązaniem jest ubezpieczenie GAP, które uchroni przed negatywnymi skutkami takiej sytuacji:

1. GAP Fakturowy – dodatkowe odszkodowanie stanowiące różnicę pomiędzy wartością pojazdu z faktury zakupu, a wypłaconym odszkodowaniem z tytułu polisy AC.

Przykład: Ubezpieczenie GAP Fakturowy – Auto kosztowało 100 000 zł. Po 2 latach jego wartość spadła do 75 000 zł. Samochód został skradziony lub wystąpiła szkoda całkowita na pojeździe. Ubezpieczyciel wypłaci 75 000 zł (zgodnie z wartością rynkową pojazdu), a ubezpieczenie GAP fakturowy zapewni zwrot pozostałych 25 000 zł. Łącznie z tytułu polisy AC oraz z ubezpieczenia GAP otrzymasz 100.000 zł.

2. GAP Finansowy – dodatkowe odszkodowanie stanowiące różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty, a kwotą wypłaconego odszkodowania z polisy AC.

Przykład: Ubezpieczenie GAP Finansowy – Wartość zobowiązania pozostałego do spłaty z tytułu umowy leasingu samochodu, który uległ szkodzie całkowitej lub został skradziony  wynosi 100 000 zł. Wypłacone odszkodowanie z polisy AC to 85 000 zł. Ubezpieczenie GAP Finansowy pokryje różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania, a kwotą wypłaconego odszkodowania czyli 15 000 zł.

3. GAP Indeksowy – dodatkowe odszkodowanie stanowiące 30% wartości rynkowej pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t oraz 20% wartości rynkowej pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t

Przykład: Ubezpieczenie GAP Indeksowy – Wypłacone odszkodowanie za skradziony samochód osobowy z tytułu polisy AC wynosi 60 000 zł. Ubezpieczenie GAP Indeksowy zapewni dodatkowe 30 % czyli 20 000 zł.

Dla wygody i bezpieczeństwa korzystającego zalecamy wybrać wariant z ubezpieczeniem GAP. Może być wliczone w ratę.