Jaki leasing wybrać? Leasing operacyjny, a leasing finansowy

Finansowanie zakupu samochodu dla przedsiębiorstwa można zrealizować m.in. za pomocą leasingu. Jest to najchętniej wybierana forma finansowania zewnętrznego środków trwałych. Wyróżniamy dwie odmiany leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Podstawą dokonania podziału jest ordynacja podatkowa. Każda z tych odmian leasingu posiada inną charakterystykę, co pozwala firmom na wybór odpowiedniejszej dla siebie formy. Na czym polega różnica? 

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu (samochód, maszyna, etc.) występuje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy (Banku lub Towarzystwa Leasingowego). Skutkuje to tym, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. Leasingobiorca natomiast, zalicza do kosztów uzyskania przychodu wpłatę początkową i wszystkie raty. Co więcej – w tym rodzaju leasingu podatek VAT naliczany jest do każdej raty, zatem traktowany jest on jako świadczenie usługi, a nie dostawa towaru. Wykup jest zależny od okresu i stawki amortyzacji.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy (Przedsiębiorcy). Przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych zaliczając je wraz z częścią odsetkową raty do kosztów uzyskania przychodu. Okres amortyzacji przedmiotu leasingu jest w tym wypadku zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji. Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru, tak więc podatek VAT jest płatny w całości z góry z pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu. Wykup nie istnieje – 0% – wraz z ostatnią ratą przedmiot staję się własnością leasingobiorcy.

Warto zatem zastanowić się nad formą finansowania przed podjęciem decyzji o zakupie. Jeśli masz wątpliwość – skontaktuj się z Ekspertami POWER LEASING, którzy pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.