Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWER HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 73A lok. BU1, 31-559 Kraków, KRS 0000560738, NIP 9452184747. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 12 307 22 26, e-mail: biuro@powerinvest.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: powerleasing.pl  na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać:

1)      naszym pracownikom i współpracownikom, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Pani/Pana rzecz;

2)      podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności oraz innym administratorom, w szczególności:

a)      podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

b)      podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

c)       podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, operatorzy płatności);

d)      podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

  • Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Przesyłanie danych odbywa się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm);
  • Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, w szczególności w celach statystycznych, analitycznych oraz dopasowania usług. Dokonujemy analiz, które pozwalają świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Panią/Panem.  Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords i innych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio ustawienia w przeglądarce internetowej;
  • Pani/Pana dane przechowujemy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktował;
  • Posiada Pani/Pan prawo:

1)      żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

2)      do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

3)      prawo do przenoszenia danych osobowych;

4)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

a)      Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania;

b)      przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przy czym gdy złożenie takiego sprzeciwu spowoduje, iż nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: biuro@powerinvest.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;

  • Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym na adresstrony.pl
  • Jednocześnie szczegółowe zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Polityce prywatności dostępnej na stronie: powerleasing.pl/polityka-prywatnosci